Perihan Üge: “HDP halka ‘Kendi kendini yönet’ diyor”

15 Eylül 2015 00:00
Manşet Resimleri

 

 HDP Denizli 1. Sıra Milletvekili adayı Perihan Üge. Üge ile HDP’de yer almasını, HDP’nin Türkiye’ye getirecekleri yenilikleri ve Denizli halkının önceliklerini konuştuk.

Röportaj: Suzan Karabaş

Kendinizi tanıtır mısınız?

1964’te Denizli’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Denizli’de, lise öğrenimimi ise Bilecik Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamladım. 1995 yılına kadar hemşire olarak görev yaptım ve Teknik Sağlık Mensupları Derneği ve Sağlık Emekçileri Sendikası’nda (SES) mücadele yürüttüm.

1997’de Hukuk Fakültesini kazandım ve mezun olduktan sonra Denizli’d\"11150886_1553304874931293_7821272901179672554_\"e avukatlık yapmaya başladım. Denizli Barosu içerisinde Denizli Demokrat Avukatlar grubunun aktif bir üyesiyim.

2007 yılında ÖDP Denizli 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldım. Daha sonra HDK’nin Denizli’de kuruluş sürecine katıldım, il yürütmesinde görev aldım. Ayrıca Denizli’de bağımsız kadın faaliyetlerinin örgütleyicilerinden biriyim.

 HDP’de yer almanızda ve milletvekili adayı olmanızda neler etkili oldu?

HDP, kendisini parti tüzüğünde, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan herkesin, bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin ortak mücadele örgütü olarak tanımlıyor. HDP her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırma ve insan onuruna yaraşır bir yaşam kurmayı hedefliyor.

HDP’nin bu özellikleri benim için çok önemli. HDP Türkiye’nin önüne demokratikleşme ve özgürleşme anlamında yepyeni bir ufuk açıyor. Bu yüzden HDP’deyim.

Denizli halkı için HDP programı/seçim bildirgesi ne öneriyor? Denizli’nin sınıfsal, etnik/ulusal, inançsal, politik yapısına yönelik HDP’ nin görüşleri nelerdir?

Aslında HDP seçim bildirgesinin tamamı Denizli’nin neredeyse tüm ihtiyaç ve sorunlarına cevap sayılır. Ancak öncelikle emekten yana tutumu, iş ve işçi sorunları, sağlık sorunları, kadın sorunları karşısındaki tavrı ve çözüm önerileri, ekoloji söylemleri ve tabii ki demokratikleşme de Denizli halkının öncelikleri arasında.

Bence en önemlisi, HDP yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunarak Denizli halkına “kendi hakkında kendin karar ver, senin hakkındaki kararları ‘merkezde’ birileri vermeyecek” diyor.

Denizli’de Şubat ayı verilerine göre 188 bin kayıtlı işçi görünmektedir. Bunun 60 bini kadınlardan oluşmaktadır ancak işçilerin hiçbiri sendikalı değil. HDP işçilerin, emekçilerin ve tüm halk kesimlerinin örgütlenmesini ve hakkını örgütlü biçimde aramasını savunuyor.

Denizli yerelinde ciddi bir Alevi nüfus olmasına rağmen sadece iki cemevi var ve bunlar da yetersiz. HDP tüm inanç topluluklarının inançlarının gereklerini serbestçe yerine getirmesini, mezhepler ve inançlar arasında ayrım yapılmamasını savunuyor. HDP özgürlükçü bir laiklik anlayışını yerleştirmek istiyor.

Vekil seçilmeniz halinde öncelikle hangi konuları dile getireceksiniz? Hangi alanlarda çalışmanızı yoğunlaştıracaksınız?

Vekil seçildiğimde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kadınların mücadelesine destek vermek önceliğim olacak. Denizli’de sendikal örgütlülüğün önündeki engelleri kaldırmak, köylülerin sorunlarıyla ilgilenmek, doğanın tahribini önlemek önceliklerim arasında olacak.

HDP’ nin Türkiye siyasetinde neleri değiştireceğini düşünüyorsunuz?

HDP’nin diğer partilerden farkı yeni bir yaşam modeli ve anayasal eşitliktir. Tekçi, baskıcı ve sömürücü zihniyete karşı toplumun tüm kesimlerini kucaklayan “Yeni Yaşam” çağrısı, görüyoruz ki tüm kesimlerde yankı buldu. Farklılıklarımızla birlikte ve eşit şekilde yaşama anlayışının Türkiye’nin farklı kültürler, diller, kimlikler ve inançlar gerçeğine en uygun politika olduğu görüldü. Bütün Türkiye halkları Yeni Yaşam çağrısına kulak veriyor.

HDP’nin bu seçimlerde nasıl bir sonuç alacağını düşünüyorsunuz? Neden?

HDP’nin barajı aşarak AKP’yi gerileteceğine inanıyorum. Bütün işaretler bunu gösteriyor. HDP ezilenler, yok sayılanlar, emekçiler, yoksullar için yeni bir umut oldu.

Ama HDP’nin Yeni Yaşam projesi salt seçimlere yönelik değildir. Toplumun demokrasi ve özgürlükler temelinde yeniden inşasıdır.