Feleknas Uca: Şengal’in yaraları hala sarılmış değil

Ezidiler tarih boyunca katliamlarla yüz yüze kaldılar. 21. yüzyılda bu kez IŞİD tarafından hedef alındılar. Ezidi Katliamı'nın 7. yılında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ile konuştuk: DAİŞ çeteleri, tüm dünyanın gözleri önünde Şengal’e kutsal bayramımız sırasında saldırdı. Şengal’in yaraları hala sarılmış değil. Halen 2 bin 800 kadının akıbeti belli değil.

5 Ağustos 2021 16:06
SiyasiHaber
Manşet Resimleri

Ezidiler, bundan tam 7 yıl önce kendi topraklarında IŞİD tarafından katliama uğradı. Ezidiler, Musul Valisi Hamadani’nin 906 yılında İslamiyet’i kabul etmeyen bin Ezidi ailesini katletmesiyle katliamla tanıştı. Bu, Ezidilerin yaşayacakları trajedinin başlangıcıydı. Daha sonra Ezidiler 74 katliama daha maruz bırakıldı.

 

Ezidi Katliamı'nın 7. yılında  Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca ile konuştuk.

 

Ezidiler tarih boyunca sürekli ayrımcılığa uğradılar. Katliamlarla yüz yüze kaldılar. 21. yüzyılda bu kez IŞİD tarafından hedef alındılar. Ezidiler tarihin her döneminde yerel ya da bölgesel egemenler tarafından niçin hedef alınıyorlar?

Katliamlar her ne kadar bir topluluğu fiziksel olarak ortadan kaldırma odaklı olsa da ana hedefi o toplumun kültürel aktarımını ve tarihle olan bağını bütünüyle koparmaktır. Dolayısıyla erkeklerin kesilip öldürülmesi ve kadınların ganimet olarak alınıp köleleştirilmesi, tam da bu mantığa hizmet etmektedir. Çünkü kadın kültürün ve aktarımın ana taşıyıcısı olduğu için onu imha etmek yerine kendisi için kullanıp tarihsel aktarımından yararlanmak istenmektedir. Temel amaç, kadim değerlerin temsili olan kadının şahsında, bir toplumu tümüyle tarihten silmektir.  Bu durum Şengal’de eksiksiz bir şekilde devreye girdi ve bugün halen devam etmektedir.  DAİŞ’in bugünkü katliam pratiği de Êzidîliğin tarihsel arka planından bağımsız değildir. Dünyanın birçok yerinden bir araya gelen militanlar ve çeşitli güç odaklarının desteği ile oluşturulan DAİŞ çetesi kanlı tarihlerinin en büyük katliamını 3 Ağustos 2014’te Êzidîlerin yurdu olan Şengal’e saldırarak gerçekleştirmiştir. DAİŞ çeteleri, tüm dünyanın gözleri önünde Şengal’e kutsal bayramımız sırasında saldırdı. Bu, kesinlikle bir tesadüf değil, kültürümüzü, varlığımızı yok etme mesajı içeren bilinçli seçilmiş bir gündü. Bu çeteler, Şengal katliamı sırasında 7 bin Êzidî kadın ve çocuğu esir almış, kadınları köle pazarlarında satmış, tecavüze maruz bırakmış, binlerce Êzidîyi katledip toplu mezarlara gömmüş, çocuklarının gözleri önünde babalarının başlarını kesmiştir. Şengal’in yaraları hala sarılmış değil. Halen 2 bin 800 kadının akıbeti belli değil.

 

IŞİD Ezidileri hedef aldığında bölgenin egemen güçleri niçin gelişmeleri izlemekle yetindiler?

IŞİD’in katliamını sadece bölgedeki egemen güçler değil tüm dünya izledi. Bu katliam sadece Kürtleri, bir partiyi, bir kesimi ilgilendiren bir olay değildi. Bu tüm dünyanın sahip çıkması gereken tarihin en büyük kıyımlarından biriydi ancak sahip çıkmayı, bu kıyımı durdurmayı geçin bu barbarlarla iş birliği yapan güçler oldu. Sırf sınırlarında Kürt devleti olmasın diye bu barbarların kendi ülke sınırları içerisinde katliam yapmasına müsaade eden devletler bile oldu.

 

Ezidilere yönelik katliama karşı sadece Kürt Özgürlük Hareketi'nin tepki vermesinin nedeni sizce nedir?

 

IŞİD’i oluşturan unsurların bölgede katliama tepki vermesini beklemek hata olurdu zaten. IŞİD çeteleri katliam yaparken kaçanların ve şu an Şengal üzerinde oynanan oyunlarla Êzidî varlığını yok etmeye çalışanların katliama tepkisiz kalması normal.